Terms and Conditions

Op alle diensten (behalve de in-house en open cursussen) van Burggraaf & Partners B.V. is de DNR 2011 van toepassing.

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, herzien juli 2013) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste en gebruikelijke regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en hun opdrachtgevers. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs.