Transportsystemen

Transportsystemen

Overzicht van de types contactoppervlak en andere kritische hygiënepunten van een transportsysteem.

Cursus Transportsystemen
Cursus Transportsystemen

Cursusoverzicht

Er is nog geen geplande open cursussen. Interesse in deze cursus?

Er is nog geen geplande open cursussen. Interesse in deze cursus?

Er is nog geen geplande open cursussen. Interesse in deze cursus?

woensdag 10 april 2024

Utrecht

vrijdag 8 november 2024

Utrecht

woensdag 10 april 2024

Utrecht

vrijdag 8 november 2024

Utrecht

10 apr. 2024

Utrecht

8 nov. 2024

Utrecht

 • "Zeer nuttig, veel tips en tricks; goed om aan CE te voldoen."

  Henk Elferink

  -

  Sanovo technologie

  4 februari 2014

 • "Geeft nieuwe inzichten in de mogelijkheden voor ontwerp."

  Sander Velthorst

  -

  Bakon

  29 april 2015

 • "Geeft ideeën voor nieuwe ontwerpen."

  P. van Kessel

  -

  WP-Haton

  29 april 2015

 • "Geeft nieuwe inzichten in onderhoudsvriendelijke transportbanen maken."

  29 april 2015

 • "Stof tot nadenken."

  Theo Gielen

  -

  WP-Haton

  29 april 2015

 • "Een informatieve dag die zeker de moeite waard is."

  Maikel Otting

  -

  Houdijk Holland

  14 juni 2016

 • "De cursus is een echte eye opener."

  14 juni 2016

 • "Zeer interessant."

  12 juni 2018

 • "Leerzaam."

  12 juni 2018

 • "Veel praktijkkennis."

  12 juni 2018

Omschrijving cursus

In deze 1-daagse cursus worden de kritische punten van een transportband besproken, zoals (in)direct productcontactoppervlak, bereikbaarheid, bekabeling en framebouw.

DOELSTELLING:

 1. Begrip noodzaak hygiënisch ontwerp (reinigbaarheid tot op microbieel niveau)

 2. Beoordeling (aan te schaffen) apparatuur op microbiële reinigbaarheid

 3. Ontwerpen, uitbesteden en begeleiden van projecten m.b.t. hygiënisch ontwerp

ERVAREN TRAINER

Burggraaf & Partners is sinds 1993 gespecialiseerd in het adviseren van de voedings­midde­len­industrie en farmacie, en de machinebouwers op dit gebied. In praktisch alle sectoren (bak­ke­rij, groente en fruit, zuivel, vlees, dranken, biotechnologie) en op allerlei niveaus is het bureau actief en heeft het samen met diverse organisaties tientallen trainingen en cursussen op dit gebied ver­zorgd.

Bedrijven die aangesloten zijn bij OOM of OTIB komen mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor meer informatie zie www.oom.nl, resp. wij-techniek.nl.

DOELGROEP:

 • Engineer/constructeur

 • Projectleider

 • Verkoop

 • Constructiemedewerkers

ONDERWERPEN:

1. Hygiënisch Ontwerpen - Het moet! - Wet- en regelgeving
 • Ontwikkeling in de levensmiddelenmarkt - wat geleid heeft tot de noodzaak van hygiënisch ontwerp

 • Samenvatting hygiënische ontwerpaspecten uit

  • EU Levensmiddelenhygiëneverordening

  • EU Machinerichtlijn w.o. technisch ontwerp dossier

  • EU Materialenverordening

 • Normen voor hygiënisch ontwerpen

 • CEN 1672-2 en ISO 14159

 • EHEDG richtlijnen

 • Controle-organen IFS, BRC, AIB

2. Hygiënisch ontwerpen – Het waarom – Risicoanalyse (C/F/M)
 • Basiskennis microbiologie

 • Groeiomstandigheden,

 • Aanwezigheid en verplaatsing micro-organismen

 • Microbieel gevoelige producten (matrix BRC v7)

 • Chemische hulpmiddelen (smeermiddelen, signaalvloeistoffen, perslucht, gas, water, vacuüm)

 • Fysieke breuk en detecteerbaarheid

 • Beheersing risico’s door zonering ruimte, apparatuur en reiniging.

3. Hygiënisch ontwerpen - open processing
 • Uitwerking volgens de geldende NEN-EN 1672-2:2009 en relevante EHEDG richtlijnen, en mogelijke wijzigingen in NEN-EN 1672-2:2020.

 • Materiaal - metalen

  • corrosiebestendigheid

  • voorhanden materiaal (2B-finish)

  • afwerkingsmethoden (Ra /Rz e.d.)

  • beoordeling oppervlakteruwheid

 • Materiaal - plastics & elastomeren

  • migratie(testen) / vormvastheid

  • verklaring van overeenstemming

  • chemische bestendigheid

 • Geometrie (afvoer, leegloop, radius)

 • Vaste verbinding (laskwaliteit)

 • Statische afdichting

 • Dynamische afdichting

 • Frame (basis) - later verder uitgewerkt

 • Smering

4. Reiniging & Desinfectie
 • Principes (vuiltypes; reinigingsmethoden)

 • Toepassing voor open procesapparatuur

 • Validatie reiniging transportbanden

 • Diverse video’s met uitleg

5. Hygiënische praktijk - transportband
 • Problemen met de huidige transportbanden

  • direct & indirect productcontact – open process

  • bandtypes & reinigbaarheid

  • snelontspanner

  • zijgeleiding

  • bandondersteuning

  • aandrijving

6. Nieuwe opzet - transportband - Safe Food Factory
 • Bereikbaarheid

 • Machineveiligheid versus voedselveiligheid

 • Framebouw (massief, gesloten, afwerking)

 • Hygiënische bekabeling

 • Totaal concept

7. Beoordeling huidig ontwerp
 • Aan de hand van een gecombineerde nieuwe checklist NEN-EN 1672-2/Safe Food Factory